joint stock company

KRISS AD

Your Dreams Are Always

KRISS AD

Your Dreams Are Always

KRISS AD

Image
Image

          На 18.02.2021 г. „КРИС“ АД стартира изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.077-0558-C01, проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Процедура: BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност  2014-2020,

Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Обща стойност на проекта: 150 000.00 лева, от които 127 500.00 лева европейско и 22 500.00 лева национално съфинансиране.

 

Срок на договора: от 18.02.2021 г. до 18.05.2021 г.